Ortaokul

Eğitim Programları

İSTEK Gaziantep Ortaokulunda, ilkokulun mutlu ve keyifli eğitim ortamını, zenginleşen akademik içerikle harmanlayıp çocukluktan ergenliğe geçiş dönemindeki öğrencilerimizi yeni, zevkli öğrenmelere taşırız.

Derslerin ilgili olduğu alanın özelliklerini yansıtan derslik ve laboratuvarda işlendiği bilim, sanat ve doğa gezileriyle desteklenen eğitim sürecimiz özgün derslerle kendi akademik karakterini netleştirir.

Eğitim yılı boyunca edinilen bilgi ve becerinin, mutlaka ürüne dönüştürüldüğü; farklı disiplinlerin, alanlar arası bağlantılar kurularak birbiriyle ilişkilendirildiği 5-8. Sınıf aralığını kapsayan bu dönemin ilk yılında öğrencilerimiz yoğun bir Yabancı dil programıyla çalışırlar.

  1. ve 7.Sınıflar, belirginleşen akademik olgunluğa ek olarak, aldıkları “özgün dersler” ile farklı disiplinleri tanıma fırsatı bulan öğrencilerimiz için akademik yönelimlerin de belirginleşmeye başladığı süreci içerir.

Öğrencilerimiz 8.Sınıfta, yaşadıkları dünyayı disiplinlerine göre analiz edebilen; bunun yanı sıra bütün olarak algılama ve yorumlama becerileri gelişmiş; entelektüel bakış geliştirmiş; Türkçe ve İngilizcedeki ifade olanaklarına, özgün ürünler ortaya çıkarabilecek düzeyde hâkim bireyler olarak, merkezi sınavlarda etkili sonuçlar alabilecek bilgi ve deneyimlere erişirler.

Öğrencilerimiz eğitim yılı boyunca gerçekleştirdiğimiz sınıf toplantılarımızda okul yöneticilerimizle buluşur ve birlikte eğitim sürecini değerlendirirler.

İSTEK Gaziantep Ortaokulunda her sınıf düzeyi için nitelikleri ve süresi belirlenmiş ödevler, hafta içi ve hafta sonu için ayrı ayrı planlanır; öğrenme deneyimlerini pekiştirmeyi ve kalıcılaştırmayı amaçlar.

Ortaokul boyunca sanat ve sporu, insan yaşamının vazgeçilmez iyileştiricileri olarak ele alır; öğrencilerimizde de bu algıyı yerleştirmeyi hedefleriz. Müzik eğitimimiz enstrüman ve stüdyo çalışmalarıyla ürüne dönüşürken geniş bir perspektifte ele alarak sanat tarihi alt yapısıyla sunduğumuz görsel sanatlar eğitimlerimiz de atölye çalışmalarıyla ürüne dönüşür.

Öğrencilerimiz Beden Eğitimi derslerinde yüzme, voleybol, basketbol, cimnastik branşlarının temel becerileri konusunda gelişir; yıl boyunca birbirini izleyen spor liglerine katılırlar. Her periyodun sonunda final etkinliği düzenlenir.

Öğrencilerimiz ortaokul boyunca saygı duyulan, saygı duyan; fikri sorulan, başkalarının fikirlerini önemseyen; değer verilen,  değer veren;  kendini tanıyan ve rahatlıkla ifade eden bireyler olarak yetişir, liseye hazır hale gelirler.

Liselere Geçiş Sınavı
8. Sınıfların Liselere Geçiş Sınavı hazırlık çalışmaları kapsamında eğitim yılı boyunca sınıf derslerine ek olarak her öğrenciye sabit tanımlanmış bire bir ve etüt saatlerinin yanında haftalık periyodik deneme sınavları uygularız. Merkezi sınavlar öncesindeki son iki haftayı kapsayan yoğunlaştırılmış haftalar programında, akademik yoğunluğu artırılmış dinamik bir programla çalışır; sanat ve spor derslerini bireysel ilgilere cevap verecek şekilde seçmeli hâle getirir; programı, motivasyonu artıran spor karşılaşmaları ve doğa gezileri ile destekleriz.

Etütler
5. ve 6.Sınıflar için cumartesi günleri yoğun İngilizce ve akademik programımızı destekleyen takviye kurs programı uygularız.

  1. Sınıflar için cumartesi günleri  gerçekleşen etütlerimizde ise Liselere Geçiş Sınavına hazırlık programı uygularken,  8.sınıf öğrencilerimiz için hafta içi etüt programlarımıza ek hafta sonu deneme sınavı uygulanır.
Top