Anadolu ve Fen Lisesi

İSTEK Gaziantep Liseleri, eğitim-öğretim programlarını planlarken ve uygularken öğrenciyi merkezine alır. Öncelikle öğrencinin kendisine, ailesine, şehrine, ülkesine ve dünyaya karşı sorumluluk sahibi, donanımlı, teorik ve pratik eğitimlerini tam almış en üst düzeyde faydalı bireyler olarak yetişmesini amaçlar. Okulumuzdaki her bir İSTEK’li öğrenci, donanımlı, etik değerleri içselleştirmiş ve hayata geçiren, mensubu olduğu Türkiye Cumhuriyet’nin kuruluş felsefesini bilen ve bu değerleri koruma azim ve kararlılığı içinde olan, Atatürkçü, kariyer planlamasını yapabilen öğrenciler olarak yetişirler.

Bu doğrultuda, İSTEK Gaziantep Liseleri, her biri kendi alanında uzman ve deneyimli eğitim-öğretim kadrosu ile birlikte öğrencinin ihtiyacı olan planlamaları yapar ve uygun koşulları sağlayarak hayata geçirir. Okul idaresi, eğitim-öğretim kadrosu, ölçme değerlendirme birimi ve rehberlik servisi her bir öğrenciyi yakından takip ederek gerekli müdahaleleri yerinde ve zamanında yapar. Hafta içi ve hafta sonu yapılan tarama ve deneme sınavları ile öğrencinin eksikleri tespit edilerek gerekli müdahaleler yapılır. Süreç içerisinde öğrencilerin mesleki eğilimleri rehberlik servisi tarafından göz önünde bulundurularak kariyer planlamalarında destek olunur. Her sınıf seviyesinde milli eğitimin temel amaç ve ilkelerine de bağlı kalarak çağın gerektirdiği eğitim ve öğretim uygulamalarını yapar. Yabancı dil eğitiminde de iddialı olan okulumuz 1. yabancı dil olarak İngilizce, 2. Yabancı dil olarak da Almanca eğitimi verir. Okullarımızda, 9 ve 10. Sınıflarda sınıf bazlı akademik, sosyal, kültürel hedeflere ağırlık verilirken 11 ve 12. sınıflarda üniversite hazırlık çalışmaları yoğunlaşır.

9. ve 10. Sınıf Uygulamaları: 9. sınıf seviyesinde öğrenciler, bir taraftan 8. sınıfta yapılan deneme sınavları ve bursluluk sınavı sonucunda okula kabul edilirken ayrıca LGS esas alınarak da Fen Lisesi ya da Anadolu Lisesine kabul edilirler. 9. sınıf seviyesinde, LGS puanına göre kur sınıfları, 10. sınıfa geçerken 9.sınıf konularını kapsayan kur belirleme sınavı sonucuna göre sınıf kur sınıfları oluşturulur. 9. ve 10. sınıf derslerinde uzman öğretmenler tarafından akademik anlamda çok iyi bir eğitim alan öğrenciler ölçme ve değerlendirme sistemi sayesinde eksiklerini tamamlayarak süreci başarıyla sonlandırırlar. Ayrıca görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, robotik kodlama , kulüp saati uygulamaları ile öğrenciler yeteneklerini keşfetme ve geliştirme fırsatı elde ederek, sosyal, kültürel, sportif alanlarda da donanımlarını artırırlar ve hobi edinirler.

11. ve 12. Sınıf Uygulamaları: Ülkemizde eğitim sistemi, sınavlara endeksli bir hal aldığı için 11. sınıfa geçen öğrencilere Milli Eğitimin temel amaçları doğrultusunda eğitim-öğretim yapılırken bir yandan da üniversite hazırlık süreci başlatılır. Bu doğrultuda, 11. sınıf öğrencileri sabah saat 08: 00’de derse başlarlar, öğleden sonra sınıf derslerinin bitiminde etüt salonuna geçerek kontrollü bir şekilde ders çalışırlar. Etüt salonunda öğretmen gözetiminde ders çalışırken bir taraftan da haftada 4 saat birebir ders alırlar. Nisan ayı ortasına kadar 11.sınıf müfredatına ağırlık verilir. Nisan ayından sonra TYT kamp programına alınan öğrenciler yeniden 9 ve 10. sınıf konularına dönerek eksiklerini tamamlama sürecine geçilir. TYT kamp programı Temmuz ayı başına kadar devam eder. Ağustos ayı ortasında tatilden dönen öğrencilerimiz 12.sınıf olarak derslere başlar. 12. Sınıf seviyesinde üniversite hazırlık programı daha da yoğunlaşır. 08: 00’de derse başlayan 12.sınıflar sınıf derslerinin bitiminde etüt salonunda öğretmen gözetiminde ders çalışırken bir taraftan da haftada 5 saat birebir ders alırlar. Nisan ayı ortasına kadar 9-10-11 ve 12. Sınıf konuları bitirilir. Nisan ayından sonra TYT ve AYT sınavlarına kadar eksik tamamlama sürecine geçilir. Bu süreçte soru çözüm saatleri, seri denemeler süreci ve birebir dersler yoğunlaştırılır. Bu uygulamalar sayesinde öğrencilerimiz her yıl YKS de en prestijli okulları kazanarak yükseköğretime uğurlanır.

Top