Anaokulu

Eğitim Programları

 

 • “GEMS FEN VE MATEMATİK PROGRAMI” (Great Explorations in Math and Science)

Okul öncesi yıllar çocukların bir bilim adamı gibi çevrelerini sürekli araştırdıkları, keşifler yaptıkları, doğal merak duygularının en yüksek olduğu, buna bağlı olarak sürekli sorular sordukları yıllardır. Çocukların doğaları gereği var olan öğrenme merakı, araştırma ve keşfetme ihtiyaçlarından yola çıkılarak geliştirilen GEMS Programı, bilimin temelini  oluşturan fen ve matematiği, ilgi çekici ve eğlenceli etkinliklerle sevdirmek, temel fen ve matematik kavramlarını uygulamaya dayalı olarak öğretmek amacıyla 1984 yılında California Berkeley Üniversitesi Lawrence Bilim Merkezi tarafından geliştirilmiş bir programdır.

Programın Amacı;

 • Soran, sorgulayan
 • Çok yönlü düşünme becerileri gelişmiş
 • Bilime karşı olumlu tavır geliştirmiş bireyler yetiştirmektedir.
 •  

  GEMS Fen ve Matematik Programı;

 • Çocukların ilgi ve meraklarını harekete geçiren etkinlikler içerir.
 • Çocuklar aktif öğrenme yoluyla fen ve matematikle ilgili temel kavramları eğlenerek öğrenir.
 • Bilimin tüm süreçlerini aktif öğrenme yoluyla yaşamaları sağlanır.
 • Tüm öğrencilere (görsel, işitsel, dokunsal, kinestetik gibi tüm zekalarına yönelik) eşit ve mükemmel bir eğitim sağlar.
 • Disiplinler arası eğitim sağlar.
 • “MATH THEIR WAY” EĞLENCELİ MATEMATİK
 •  

  Anaokulu çağındaki çocuklara matematiği eğlenceli ve etkili etkinliklerle öğretebilmek, matematik öğretimindeki tutum ve davranışlara yeni bakış açıları kazandırabilmek amacıyla, “Math Their Way- Eğlenceli Matematik” çalışmaları gerçekleştirilmektedir. ABD’de bulunan “Center for Innovation” öncülüğünde geliştirilen bir eğitim programı olan “Math Their Way”  çalışmalarında manipülatiflerle oynayarak ve pratik uygulamalar yaparak matematik eğitiminde zorlanmadan, severek kazanımlar sağlanır.

  ORMAN OKULU EĞİTİM PROGRAMI

  Orman Okulu eğitimi, düzenli oturumlarla bütünsel büyüme fırsatları sunan, çocuk merkezli, ilham verici bir öğrenme sürecidir. Oynamayı, keşfetmeyi ve risk almayı destekleyen uzun vadeli bir programdır. Doğal bir ortamda öğrenenlerden ilham alan, uygulamalı deneyimler yoluyla güven ve benlik saygısı geliştirir.

  Haftada bir gün rutin olarak gerçekleştirilen Orman Okulu Etkinlikleri;

 • Çocuk Merkezlidir
 • Oyun Temellidir
 • Esnektir
 • Keşfederek Öğrenme Önceliklidir
 • Yaratıcılığın Geliştirilmesi Ön Plandadır
 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 • Ölçme değerlendirme; ön değerlendirme, süreç değerlendirme, sonuç değerlendirme çalışmalarımızla programımızın her aşamasıyla iç içedir. Amaçlarımız doğrultusunda planlanan ve uygulanan eğitim-öğretim etkinliklerinin çocuklarımızın tüm gelişim alanlarında oluşturduğu değişikliğin ölçülmesi ve yorumlanması amacıyla yapılan değerlendirmedir. Değerlendirme sonuçları, programın geliştirilmesi amacıyla kullanılabileceği gibi eğitimin etkisini belirlemek amacıyla da kullanılır. Her iki durumda da hedefimiz çocukların gelişimini ve eğitimini desteklemektir.

 • Gözlem kayıtları
 • Anektod kayıtları
 • Gelişim Kontrol listeleri ve Standart Testler
 • Her dönemde bir kez olmak üzere Portfolyo Sunumları
 • Her dönemde bir kez öğrencinin tüm gelişim alanlarına yönelik olarak verilen gelişim raporları
 • Her dönemde öğrencinin aldığı branş derslerinde (İngilizce, Yüzme, Yoga, Kodlama, Müzik, Görsel Sanatlar ) yapılan gözlemlere dayanarak hazırlanan değerlendirme ölçeği (rubrikler).
 • Her dönemde bireysel veli – öğretmen görüşmeleri
 • Her dönemde her çocuk için doldurulan kazanım değerlendirme formları

 • Anaokulunda Bir Gün

  Çocukların ‘özne’ olduğu İstek Gaziantep Anaokulunda, günlük rutinler  içerisinde çocukların; özyönetim becerileri desteklenir, öğrenme merakları ve yaratıcı potansiyelleri güçlendirilir. Günlük rutinlerimizde;

 • Gems (Fen ve Matematik ) etkinliklerimizi,
 • Düşünme becerilerimizi,
 • Kelime avı,

  Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarımızı, gerçekleştirmeden önce tahminde bulunur, araştırır, sorgular ve problemlere farklı çözüm yolları bulmaya çalışırız. Tüm bu çalışmaları Sanat, Müzik ve Türkçe Dil etkinlikleri kapsamında uygularız.

  Branş derslerimizi, aktivitelerimizi ve etkinliklerimizi, ünitelerimizle paralellik taşıyacak şekilde programlarız. Kendi alanlarında uzman öğretmenlerimiz eşliğinde, eğlenceli aktivitelerle, öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetmeye yönelik uygulamalar yaparız.


  Branş Derslerimiz;

 • Müzik
 • Yoga
 • Kodlama
 • Yüzme
 • Görsel Sanatlar
 • Yabancı Dil
 •  

  Yaşam boyu öğrenme anaokulunda başlar. 3-6 yaş dönemi çocukların, erişkin kişiliklerinin % 80’ inin belirlendiği, çok önemli bir dönemdir. Bu süreçte öğrenme çok kolay gerçekleşir; doğal olarak edinilen bilgiler, uygulama ve tekrarlarla pekiştirilir. Bu bağlamda anaokullarımızda, yabancı dilin hâkim olduğu bir öğrenme ortamı sağlanmaktadır. Yabancı dilin eğlenceli ortamlarda yaşayarak öğrenilmesi kalıcı olma özelliğini pekiştirmektedir. Yabancı dil öğretimimiz konulara uygun mekanlarda, öğrencilerimizin pratiklerini geliştirici yöntemlerle uygulanmaktadır.

  Tüm okullarımızda İngilizce eğitiminde hedefimiz; öğrencilerin anaokulundan lise son sınıfa kadar dil becerilerini (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) etkili olarak kullanmalarını; kendilerini, anadillerinde olduğu gibi, yazılı ve sözlü olarak yabancı bir dilde de etkili bir biçimde ifade edebilmelerini sağlamaktır.


  CROSSROADS- İNGİLİZCE EĞİTİM PROGRAMI

  İSTEK Okulları, öğrencilerin İngilizceyi sadece ders olarak değil, günlük hayatın içinde görmeleri ve sürekli kullanarak geliştirmeleri için bir uygulama başlatmıştır. Öğrencilerin, günün doğal akışı boyunca İngilizce öğretmenleriyle de birlikte olabilmeleri ve her ortamda İngilizce konuşabilmeleri için ders programları eş zamanlı olarak iki dilde yürütülmektedir. Böylece öğrenciler İngilizceyi  diğer disiplinler gibi öğrenilecek bir ders değil, edinilmesi gereken çok önemli bir iletişim aracı olarak içselleştirmektedir.

  Crossroads Programı;  anaokulu 5 ve 6 yaş grupları ile ilkokulun tamamında uygulanmaktadır. Öğrenciler haftada 24 saat, yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleri ile birlikte olarak okul yaşamının her anında yemekte, bahçede, oyunda, tüm etkinliklerinde ve öğrenme esnasında İngilizceyi öğrenmektedirler. Bu program vasıtası ile sadece yabancı dil edinimlerini güçlendirmeyip, gelecekteki profesyonel yaşantılarına katkı sağlayacak birden fazla dil ve bakış açısının bulunduğu  bir ortamda etkili iletişim kurmayı öğreneceklerdir.


  İlkokula Hazırlık

   Anaokulu olarak yapılan çalışmalarla, çocuklarımızın; kas gelişimine, bilişsel gelişimine, sosyal-duygusal gelişimine, dil gelişimine hem de öz bakım gelişimine katkı sağlanır. Çocuklarımızın ilkokula geçişlerini yumuşak bir şekilde yapmalarını sağlamak için ilkokulumuz ile bütünleşmiş eğitim çalışmaları yapılır. Okuma yazma çalışmaları sadece masa başında yapılan etkinliklerden ibaret değildir. Çalışmalar tüm etkinliklerde uygulanır.

  Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları kapsamında;

 • Görsel Algı
 • Ritm
 • Dinleme
 • Duyu Eğitimleri
 • Nefes Çalışmaları
 • Kalem Kontrolü Çalışmaları
 • Kitap Çalışmaları
 • Ses Çalışmaları

  Okuma Yazma; bu eğitimde tüme varım yöntemini destekleyen cümle tamamlatma, resim verip hikaye oluşturma, tekerleme ve bilmece sorma gibi anadil etkinliklerine de bolca yer verilir.


  Aile Katılımı


  Aile katılımı, ailelerin kendilerini, çocuklarını ve erken çocukluk programına yarar sağlayacak doğrultuda becerilerini ortaya koyma sürecidir. Diğer bir tanımlamayla ise aile katılımı; anne babaların çocukların gelişim ve eğitimlerine katkıda bulunmaları için organize edilmiş etkinliklerin bütünüdür. Bizler, velilerimizi zaman zaman evde kitap okuma, etkinlik yapma ya da araştırma çalışmaları ile eğitim sürecimize dahil etmekteyiz.

 • Top