İlkelerimiz

Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirme ülküsünü şiar edinmiş olan İSTEK İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı; bu düşünce ışığında, milli ve manevi değerlere sahip, bilimsel ve özgün düşünce yapısına haiz genç dimağlara aşağıda belirtilen genel esaslar dahilinde eğitim ve öğretim olanakları sunmayı hedefler:

 • Vatan, millet ve insanlık sevgisine sahip olmak,
 • Fikir ve vicdan hürriyeti ilkelerini benimsemek,
 • Yurt ve dünya sorunlarına duyarlı olmak,
 • İnsan ve vatandaşlık haklarına saygılı olmak,
 • Barıştan ve katılımcı demokrasiden yana olmak,
 • Hukukun üstünlüğü ilkesini benimsemek,
 • Çevreyi koruma konusunda duyarlı olmak,
 • Gerçekçi olmak,
 • Araştırmacı, bilimsel düşünce sahibi olmak,
 • Girişimci olmak,
 • Çok yönlü olmak,
 • Sanatsal beğeni ve estetik anlayışı sahibi olmak,
 • Öğrenimin daha sonraki aşamalarında ve meslek seçiminde gerekli olacak bilgi ve beceri ile donanmak,
 • Kendisiyle barışık, üretken ve uyumlu bir kişilik sahibi olmak.
 • Top